Dagbesteding – Voor wie

Het beste naar boven halen

Om te bekijken of dagbesteding bij ons wat voor jou is, hebben we hieronder de belangrijkste zaken op een rij gezet. Voorop staat dat er een goede balans is tussen wat jij nodig hebt en wat wij kunnen bieden. Zo komt het beste bij jou naar boven en maken we Ontmoetingspark BUITEN! samen tot een succes.

Doe jij mee?

BUITENkans kan de juiste begeleiding en zorg bieden aan de deelnemers met de volgende problematiek of hulpvragen:

 • Een licht tot matige verstandelijke beperking
 • Wanneer een opstap naar regulier werk nodig is
 • Licht psychische problemen
 • Niet aangeboren hersenletsel
 • Een stoornis in het autistisch spectrum
 • Een lichamelijke beperking

Helaas, niet iedereen

BUITENkans kan niet de juiste begeleiding en zorg bieden aan deelnemers die:

 • Ernstig lichamelijk beperkt zijn en daardoor niet mobiel zijn of zelfstandig naar toilet kunnen
 • Ernstige psychische problemen
 • Agressieproblematiek of seksueel ongewenst overschrijdend gedrag
 • Wanneer de deelnemer niet in staat is tot de Algemeen Dagelijkse Verrichtingen
 • Verpleegkundige zorg nodig heeft
 • Moeite heeft met oriëntatie op gebied van tijd en plaats en wegloopt
 • Zorg onder dwang nodig is

Soms stopt het

De gesloten overeenkomst met de bestaande deelnemer kan ontbonden of tijdelijk stopgezet worden wanneer er het volgende aan de hand is:

 • De deelnemer is agressief of intimiderend richting overige deelnemers, gasten van het park en/of begeleiding
 • De deelnemer vertoont seksueel ontoelaatbaar gedrag als ongewenste intimiteiten en/of misbruik van andere deelnemers, gasten van het park en/of begeleiding
 • De deelnemer is fysiek gewelddadig

Uiteraard zijn deze criteria een leidraad en kan het soms goed zijn om daar enigszins van af te wijken, dit wordt tijdens de intake of proeftijd beoordeeld door de zorgcoördinator.