ONZE ORGANISATIE

De dagelijkse leiding van de dagbesteding en het theehuis van Ontmoetingspark Buiten! is in handen van Anke Dekkers. Zij ontwikkelde het plan om van het dierenpark, Ontmoetingspark Buiten! te maken. Na jaren in de thuiszorg en het onderwijs gewerkt te hebben zei zij vanaf september 2022 vaarwel tegen haar baan in het onderwijs om haar plannen uit te werken op Buiten! Anke woont al sinds 1989 in Dronten Noord waar zij ook actief is in de wijk om daar verbinding te maken en de saamhorigheid te vergroten. Nu is het tijd voor Buiten! de plek in Dronten waar je je welkom voelt en waar je gezien en gehoord wordt.

Anke wordt hierbij ondersteund door een heel team fantastische vrijwilligers en de bestuursleden van stichting Buiten! Dronten.

Stichting Buiten! Dronten

Doelstelling:

Het doel van de stichting is om inwoners van Dronten naar “Buiten” te trekken, contact met elkaar te (laten) zoeken en actief met elkaar bezig te (laten) zijn.

 

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • Het organiseren van (laagdrempelige) activiteiten door en voor de inwoners van Dronten en omgeving op het Ontmoetingspark Buiten! (voormalig dierenpark Dronten) zoals wandelen, sport en spel, markten, inzamelingen voor goede doelen en beheersactiviteiten.
  • Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, jongeren, ouderen en eenzamen te betrekken bij de organisatie en uitvoering van de activiteiten en werkzaamheden op het park.
  • Het uitoefenen van een dagbestedingslocatie voor, in eerste instantie, mensen met een (lichte)) primair verstandelijke beperking en mensen met (lichte) stoornissen zoals bijvoorbeeld ADHD, ADD, ASS, PDD-NOS of niet aangeboren hersenletsel (NAH)

 

Bestuursleden:

Mw M. (Margrit) Vos, Voorzitter

Dhr F. E. G. (Ferdinand) Zomerman, Penningmeester

Mw M.M. (Mirjam) Breel-Komdeur, Secretaris

Dhr M. (Mark) Dekkers, Lid


Contact:

Heeft u vragen of opmerkingen voor de stichting dan kunt contact opnemen met de stichting middels het email-adres:

info@ontmoetingsparkbuiten.nl